Naujos kavos atkeliavo: PACAMARA DE PACAS,  SITIO FLORESTA, KENYA DE PACAS, MARAVILLAS, KARIRU. 

11:30 - 16 Bir 2015

Lietuvos #LatteArt cempione Eleonora apsyla,bando naujus aparatus, puodelius ir greitai atstovaus Lietuva #Gotenburg