16:09 - 30 Lap 2017

Yra metų laikas, kuomet kavinėse atsiranda Capuchinų. Jų ketvirti metai daugėja, už tai dėkojame ir lenkiam galvą pulko vadui - Vytautui Viržbickui, kurio rankomis kiekviena bezdžionėlė buvo nulipdyta....