08:13 - 22 Vas 2017

IŠ VASARIO Į PAVASARĮ - kur jūs dedate prasminį kirtį - ant "vas-vas" ar ant "ar-ar"? Šriftas menantis 1967 metų balandžio mėnesį, kuomet išėjo pirmasis numeris. LEGENDINIS žurnalas...