Naujos kavos atkeliavo: PACAMARA DE PACAS,  SITIO FLORESTA, KENYA DE PACAS, MARAVILLAS, KARIRU. 

12:13 - 28 Lie 2015

Gerä kavä reikia gerti ne tik kavinėje, bet ir namie/biure. Tai jau žinantys skubės, o abejojantys - turės progä abejones išsklaidyti! #SvieziaiSkrudinta