Atšviežinta CITY BLEND mišinio sudėtis nauju vardu - CASABLANCA.

Kuriame Lietuvos ateitį!

12 / 07 / 2017

UAB „Šviežia kava“ įgyvendina projektą „UAB „Šviežia kava“ gaminių pakuočių dizaino sukūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.  Siekiant padidinti įmonės gaminamų produktų patrauklumą bei paklausą, bus investuojama į kavos pakuočių dizaino pakeitimą, kuris bus originalus bei šiuolaikiškas, atitinkantis esamų ir potencialių klientų poreikius.  Projekto biudžetą sudaro iš viso 16,800.00 Eur, iš kurių 8,400.00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.