Naujos kavos atkeliavo: PACAMARA DE PACAS,  SITIO FLORESTA, KENYA DE PACAS, MARAVILLAS, KARIRU. 

NAUJIENOS